Ízeltlábúak elvont,

A nagyon is kilencszázkilencvenes kompozíció a lehető legnaturálisabban mutatja, mi ennek az életműnek az alapja, honnan indult el ötven éve az akkori festő.

5 A mező növény és állatvilága Rovarok

Könnyed, mégis dinamikus konstruktivista plasztika, vetülő árnyékai fokozzák a poézisét, de eredetileg nem ez volt a lényeg. Megyik minden méltatásából, a művész valamennyi nyilatkozatából tudni lehet, hogy a fiatal emigránst a festészet válsága a festés helyett a képtér geometrikus analizálására késztette, hogy fél évszázada ezért kezdte a perspektívát kutatni és modellezni.

Tájképek vasból

Ne foglalkozzunk most azzal, hogy ennek a válságelméletnek hány cáfoló és hány megerősítő bizonyítéka született meg azóta, vegyük tudomásul a kiindulópontot.

És ha nem mindegyikünk tudja is követni Megyiket a térgeometria, a téranalízis elvontabb szféráiig, annyit földhözragadtan is látni lehet, hogy melléktermékként?

Ingyenes kiadás Minden történeti lap nyilvános, és bárki megtekintheti és átmásolhatja. A Google keresési eredményei is megjelenhetnek.

Egy hatvannégyes ceruza Kompozíció, két Rajz a Sankt Margarethen-i kőbányából amúgy: Szentmargitbánya, Burgenland a klasszikus konstruktivizmus méltó, invenciózus folytatása; az utóbbi kettő szénnel, illendő Ingres papíron. Bonyolultabbá válik a gondolat később, amikor az értelmezés ujjak együttes kezelése a térbe, amikortól a művész ízeltlábúak elvont építi fel analíziseit és szintéziseit. Ám ha nehezen ismerjük is fel a Santa Maria Novella rácsszerkezetében a kapcsolatot a firenzei bazilika alaprajzával, a megfejtésről könnyen lemondunk a fehér keretbe zárt ritmusok, dinamikák és feszültségek élménye miatt.

  1. Thorax, fotogram, dokubróm papír, karton, × mm Megyik János művészete a független, szubjektív, költői geometrián alapul, szokás a neoavantgárdhoz, konstruktivista törekvésekhez kapcsolni.
  2. Csendes hódítók | Demokrata

Mi több, mintha Megyik biztatna errefelé. Az éppen harminc éve keletkezett szerkezetet nemcsak a pontosan megválasztott világítás árnyékjátékai, ismétlődések és torzulások teszik elevenné, hanem az a félreérthetetlen gesztus is, hogy a festőből lett plasztikus festékkel, sőt a háttér ezüstfesték-vonalaival irányít szerkezettantól a vizuális élvezetek felé.

Innen már könnyű elcsábulni, és fölfedezni e művészet sajátos ábrázoló jellegét, sőt naturalizmusát.

Csendes hódítók

A Corpus nemcsak húsvét környékén juttatja eszébe a nézőnek a feszületet, hegyes-szöges agressziói, semmibe lövellő egyenesei akkor is idéznék a szenvedőt, ha végső kifeszülése nem emlékeztetne annyira a késő gótikus Krisztusok kíméletlen vonaglására. A Thorax pedig csaknem szemléltető ábra. Amegint csak finom vörösfenyő pálcákból összeillesztett szerkezet az ízeltlábúak középső testrészét hiánytalanul formázza.

Közben se feledjük: a művész kutat és konstruál.

ízeltlábúak elvont

Mégis, a fotogramok, a fotogrammal kombinált kompozíciók az esetlegességükkel, a rendetlen szélekkel és foltjaikkal elmozdulnak, bizonyos esztétikák kategóriái szerint konnotációt, mások szerint húst, esztétikumot, elevenséget kapnak, de mindenképpen többek lesznek elméletnél és konstrukcióknál. Aztán egy nyolcvanhármas Cím nélkülire már csak úgy tekinthetünk, mint klasszikus konstruktivista műre.

ízeltlábúak elvont

A múlandó géz és léc, az anyagok is a szovjet-orosz alapító atyák szívszorító pátoszát folytatják, azt a hadikommunizmusból barkácsolt jövőlátást, amely aztán a steril, higiénikus konstruktivizmust előkészítette. Megyik János késői korszaka ennek az utóbbinak az egyéni változata.

Nyelven túli valóság – eltáncolva

Műveit kifinomultan indusztriális anyagokból, fénylő és patinázott rozsdamentes acélokból készíti-készítteti, ugyancsak költőien precíz technikával, lézervágással. Művei távolról konstruktivista képnek, geometrikus mozzanatok igen érzékeny váltakozásának, fekete és fehér, sík és bemetszés váltakozó lüktetésének mutatkoznak.

Közelről kiderül, hogy ezek az érzékeny síkhatások előreugrasztva, csapokra rögzítve, azaz mindig térben hatnak, de ez mit sem változtat eleganciájukon, mikrolírájukon, ízeltlábúak elvont az érzékeny dinamikán, amelyet mindig valami ízléses tartózkodás határoz meg. És nem kell feltétlenül a Sperlonga címűek ihlető élményét, az olasz fürdővároska látképét ismerni ízeltlábúak elvont, hogy kitessék: az egykori piktúratagadás, kutatások és konstruálások ide vagy oda, a maga ízeltlábúak elvont visszatért a festészethez.

ízeltlábúak elvont

A reneszánsz perspektíva találmányának térbeli szemléltetése finom, törékenyen vörösfenyő lécekből.

További a témáról